Saturday, August 4, 2007

Mendaftarkan Anak Anda Ke Program Pendidikan Khas Integrasi

Anda perlu membawa anak anda berjumpa dotor pakar bagi mengesahkan keadaan dan kategori anak anda. Sebelum itu anda dinasihatkan berjumpa guru Pendidikan Khas jika anda bercadang untuk memasukkan anak anda ke Program Pendidikan Khas Integrasi.

1) Guru Pendidikan Khas akan memberikan borang pemeriksaan doktor dan cadangan penempatan kepada anda untuk di isi oleh doktor yang memeriksa anak anda.

2) Selepas itu, setelah pengesahan doktor dibuat, anda perlu menghantar borang penempatan tersebut ke Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan untuk tindakan penempatan anak anda ke sekolah yang terdekat dengan tempat kediaman.

Pihak Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan akan menghubungi anda untuk mengesahkan penempatan persekolahan anak anda.

3) Kemudian, anda diminta membuat kad OKU untuk anak anda di Jabatan Kebajikan Masyarakat berhampiran untuk kemudahan anak anda seperti pembayaran elaun OKU, keistimewaan golongan kurang upaya dan lain-lain. Sila pastikan anda membawa anak anda serta surat pengesahan doktor untuk tujuan membuat kad OKU tersebut.

4) Kemudian anda perlu membuka akaun simpanan BSN di atas nama anak anda untuk tujuan pembayaran elaun OKU.

*Tempoh percubaan selama 2 bulan terhadap pelajar yang baru memasuki program ini untuk memastikan kebolehan murid ini menguruskan diri dan menyesuaikan diri dengan suasana persekitaran


Friday, August 3, 2007

Program Pendidikan Khas Integrasi

Program Pendidikan Khas Integrasi disediakan untuk murid-murid berkeperluan khas bermasalah pembelajaran, bermasalah pendengaran dan bermasalah penglihatan. la diwujudkan di sekolah harian biasa rendah dan menengah dan sekolah menengah teknik/vokasional yang menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran secara pengasingan dan separa inklusif.

Tempoh belajar bagi murid-murid berkeperluan khas rendah adalah enam (6) tahun. Tempoh ini boleh dilanjutkan hingga dua (2) tahun maksimum di mana-mana peringkat iaitu sarna ada rendah atau menengah
mengikut keperluan murid berkenaan.

Program Pendidikan Khas Integrasi ini ditadbirkan sepenuhnya oleh Jabatan Pendidikan Negeri manakala Jabatan Pendidikan Khas bertanggungjawab terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan dasar dan pengisiannya.Thursday, August 2, 2007

NAK TAHU TENTANG PENDIDIKAN KHAS?

Pendidikan Khas ialah program yang dirancang khusus untuk memenuhi pelbagai keperluan murid khas, termasuk penggunaan bahan khas, peralatan khas, teknik p & p mengikut tahap kebolehan & keupayaan pelajar:-
 • Perkembangan mental
 • Kestabilan emosi
 • Integrasi sosial
Pengajaran yang bercorak individu direka untuk memenuhi keperluan-keperluan pendidikan yang berkaitan dengan murid-murid kurang upaya. Pendidikan Khas yang menyediakan peluang-peluang pembelajaran yang tidak disediakan dalam kurikulum yang baku atau biasa atau perkhidmatan-perkhidmatan sekolah biasa

KANAK-KANAK KHAS

Merupakan kanak-kanak yang telah dikenal pasti dan disahkan oleh pakar professional klinikal sebagai mengalami masalah yang mengganggu proses pembelajaran.

Kanak-kanak yang dari segi intelek, fizikal, sosial dan emosi tidak mencapai pertumbuhan-pertumbuhan biasa hingga mereka tidak dapat faedah sepenuhnya dari rancangan sekolah biasa.


Definisi Murid Pendidikan Khas
Mengikut terjemahan Kirk (1993), definisi pendidikan khas ialah kanak-kanak yang berbeza daripada kanak-kanak sederhana ataupun biasa dalam:

a. Ciri-ciri mental
b. Keupayaan deria
c. Ciri-ciri saraf dan otot ataupun fizikal
d. Tingkah laku sosial ataupun emosi
e. Keupayaan komunikasi ataupun
f. Pelbagai kekurangan

sehingga memerlukan amalan-amalan sekolah yang diubah-suai ataupun memerlukan perkhidmatan-perkhidmatan pendidikan khas, supaya ia dapat berkembang sehingga kemampuan yang maksimum.

Manakala mengikut terjemahan Culatta (1999) pula, definisi pendidikan khas ialah pengajaran yang bercorak individu, direka bagi memenuhi keperluan-keperluan pendidikan yang berkaitan dengan murid-murid kurang upaya. Pendidikan khas menyediakan peluang-peluang pembelajaran yang tidak disediakan dalam kurikulum ataupun perkhidmatan-perkhidmatan persekolahan biasa.


PROGRAM PENDIDIKAN KHAS

Program pendidikan khas di Malaysia dilaksanakan melalui:-

 • Sekolah Khas
 • Progam pendidikan Khas Integrasi (pengasingan/inklusif)
 • Pemulihan Khas
 • Program Disleksia
 • Pendidikan Vokasional sekolah khas/integrasi(teknik/Vokasional)

KATEGORI PENDIDIKAN KHAS

Kanak-kanak yang berada dalam program Pendidikan khas adalah mereka yang menghadapi masalah untuk belajar di dalam aliran biasa. Terdapat tiga aliran :

 • Masalah Pembelajaran
 • Masalah Pendengaran
 • Masalah Penglihatan
 • Pintar Cerdas